Budowa farmy wiatrowej
w miejscowości Radostowo
(gmina Subkowy, woj. pomorskie)

Rozstrzygnieto przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i elektrycznych

Szanowni Panstwo, informujemy, że Postepowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i elektrycznych w ramach projektu inwestycyjnego \"Budowa farmy wiatrowej w miejscowości Radostowo (gmina Subkowy, woj. pomorskie)\" zostało zakończone. Szczegóły znajdą Państwo w pliku dodanym w zakładce Przetargi.

Dane kontaktowe

Masz pytania?

3E1 Sp. z o.o.
Ul. Abrahama 1A, lok.6.10
80-307 Gdańsk

Logowanie

infrastruktura i środowisko - narodowa strategia spójności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska - fundusz spójności