Budowa farmy wiatrowej
w miejscowości Radostowo
(gmina Subkowy, woj. pomorskie)

OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU PLANU PODZIAŁU „3 E 1” SP. Z O.O.

Zarządy Nowotna Farma Wiatrowa Sp. z o.o. oraz „3 E 1” Sp. z o.o. udostępniają niniejszym do publicznej wiadomości Plan Podziału podpisany w dniu 12 maja 2017 r. przez Zarządy Nowotna Farma Wiatrowa Sp. z o.o. - jako spółki przejmującej i „3 E 1” Sp. z o.o. - jako spółki dzielonej. Plan Podziału o identycznej treści został udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Nowotna Farma Wiatrowa Sp. z o.o. oraz „3 E 1” Sp. z o.o. w zakładkach "POŁĄCZENIE".

Dane kontaktowe

Masz pytania?

3E1 Sp. z o.o.
Ul. Abrahama 1A, lok.6.10
80-307 Gdańsk

Logowanie

infrastruktura i środowisko - narodowa strategia spójności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska - fundusz spójności